Kærlighed. Erotisk beruselse, magtkampe, vagtsomhed, fortvivlelse, jubel, forsoning og spioneri i galskabslignende historie om angsten for ikke at blive elsket.

Kvælerslange og villigt bytte