Knækkrimi. Et semikendt journalistpar har udgivet en tyk, tyk krimi på Politikens Forlag, og intet kunne være ligegyldigere.

Den senile genre
        
Skribenternes avis

Anna Raaby Ravn

Christian Bennike

Leny Malacinski

Christoffer Zieler