Knækkrimi. Et semikendt journalistpar har udgivet en tyk, tyk krimi på Politikens Forlag, og intet kunne være ligegyldigere.

Den senile genre