Oplivelse. Ove Korsgaard rokker grundigt ved det overleverede Grundtvig-billede for at bringe hans tanker ind i en ny overgangstid.

Monumentets genmæle