Fremmede. Japan ses ofte som et land, hvor udlændinge ikke er velkomne. Men overalt i Tokyo tales der urdu og kinesisk, og om få år vil udenlandske arbejdere også dyrke den hellige japanske ris. Regeringens fodslæbende politik gør det dog stadig svært at sikre den indvandring, som arbejdsmarkedet har brug for.

Myten om det lukkede Japan