Forbrug. Platon mente, at overforbrug ville føre til menneskelig ruin og staters kollaps. Nu ønsker vi os uophørligt flere, nye og bedre ting. Historiker gennemgår i gigant-værk de seneste fem århundreders forbrug.

En ubønhørlig appetit på ting