Sundhed. Det er synd for kvinder! Men er det også synd for mænd? Og hvem interesserer vi os mest for? Historien om ulighed i sundhed er mere speget, end debatten giver indtryk af.

Sundhedskløften