Læselykke. Carl Frode Tillers labyrintiske hovedværk indkredser den oliepumpede norske velfærdsstat gennem amnesiramte David.

Den bedste af alle verdener