}
Automatopia. Robotteknologi og kunstig intelligens har flere steder under coronanedlukningen erstattet sårbare, smittemodtagelige mennesker. Men robotterne er ikke bare vikarer. De er kommet for at blive.

Elektriske skytsengle
Skribenternes avis

Morten Beiter

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby