Kommentar. Wikipedia er et vildtvoksende folkeleksikon, hvis selvudnævnte dørmænd beredvilligt smider digtere på porten.

Nævenyttig notabilitet
De skriver Weekendavisen

Anna Libak

Jon Hustad

Henrik Dørge

Lone Frank