Avistid med Hans & Arne. SF åbner døren for regeringen, men lukker den for offentligheden. Er Venstre kørt ind i en ideologisk blindgyde?

Nye veje og vildveje

Stemningen er ophedet i studiet, når Martin Krasnik insisterer på, det ikke er til folkestyrets fordel, at FE-sagen undersøges bag lukkede døre.

»Ønsker politikere åbenhed,« spørger han retorisk og svarer selv: »Ofte nej. Vi ved ikke, hvem der har truffet beslutningerne, der leder frem til FE-skandalen. Det er en ret god idé at få afklaret.«

Til det svarer Arne Hardis: »Store dele af det politiske Danmark og store dele af medierne er af den opfattelse, at der er sket et beskæmmende, antidemokratisk mummespil, som er skyld i sagen. SF har hele tiden rømmet sig og sagt: »Vi har tillid til de statslige institutioner.«

Hans Mortensen tilføjer: »På et tidspunkt vil vi jo kende resultaterne af undersøgelsen, hvis der virkelig har været en stor sammensværgelse.«

Programmet er tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Pedersen.