Invalideret. »Vi kan også se, at døtrene har mere kontakt til psykiatrien, og sønnerne oftere får udskrevet sovemedicin.« Soldaters krigstraumer spreder sig til deres børn, ægtefæller og til hele samfundet.

Krigens pris