Territorier. Den tilstand, et menneske ofte bringes i, når det begynder at beskæftige sig med ulven, kalder forskere og lægfolk »ulvesyge«. En tilstand af lavt kogepunkt og skærpet territorialbevidsthed. Hvor normer viger for trangen til at eje og beherske. Og hvor venskaber i dag nemt bliver til fjendskaber i morgen.

Ulvesyge