Take it essay. Sært inciterende falder C.Y. Frostholm bindstærkt i essayistiske staver omstændeligt og omhyggeligt vandrende i afdød kollegas fodspor.

I og på hælene