Dramatik. Mens nogle af nutidens teaterledere synes at være konfliktsky, tog en teaterdirektør i 1771 håndfaste midler i brug over for kritik.

Teaterfejden