Smertensbarnligt. Henrik S. Holck, den evigt mirakuløse, syttenårige 1978-debutant, skriver sig hvidglødende ømt helt tilbage til sin indespærring på Børnepsykiatrisk i Glostrup.

Man gjorde et vidunderbarn fortræd