Avistid med Hans og Arne – og Pernille. Er Venstre ved at dø på landmandsskafottet?

Venstres tradition er i opbrud