Interview. Den britiske historiker Tom Holland om fascinationen af gyldne ørne og magtudfoldelse i farver. Om sex på en helt anden måde. Og om Donald Trump.

Mænd har kun én ting på hjernen