A-holdet. Stadig flere velstillede seniorer fra akademikerstanden ventes at kvitte jobbet i utide, fordi de kan trække sig tilbage og leve af formuen. Udviklingen kolliderer med regeringens jagt på at øge arbejdsudbuddet.

De velstilledes exitprogram