Udspillet. Danske bankoforeningers eksistens trues af søgsmål om ulovligt spil. Men hvad betyder det for en større dansk by, hvis Gamle Ole kreperer?

Banko­forbrydelsen