Essay. Hvordan kan man forsvare sig mod anklager fremsat i romanform? Dét spørgsmål har optaget forfattere, litterater og ufrivillige romankarakterer i mere end 100 år, men særligt i disse år virker det påtrængende.

Offerets magtsprog

<p>Illustration: Lars Vegas</p> Foto: <p>Illustration: Lars Vegas</p> Foto:
Illustration: Lars Vegas