Kommentar. Jorden går snart under. Det er dog uvist, hvilken apokalypse der indtræffer først.

Humørkrisen