Kronik. Den liberale ideologi legitimerer tidens destruktive individualisme og nydelsessyge. Hvor er fællesskaberne blevet af?

Liberalisme fører til mistrivsel