Bashing. Har humaniora et imageproblem? Og er det selvforskyldt? Det svarer ni af fagets forskere, undervisere og censorer på.

Arnestedet for subversiv virksomhed