Worst case scenario. Cyberangreb, kemisk udslip eller oversvømmelse: Danskerne er trygge i deres forvisning om, at nogen vil komme og hjælpe dem, hvis katastrofen rammer. Burde vi være mere bange?

Fred og ingen fare