Banesårbarhed. Prisværdig, krigerisk øm antologi om, hvordan psykiatrien – forgæves! – forsøger at diagnosticere al sjælelig individualitet ud af de mennesker, den har i sin vold.

Har du givet din tvangsforestilling et kram i dag?