Dagens kommentar. Hvis man føler sig forskelsbehandlet, handler man derefter, uanset om man har ret.

De ukrainske flygtninge vil kun styrke danske muslimer i deres offerrolle