Kommentar. Hvis vi stiller os tilfredse med eksaktheden, så mister vi livsmening.

Åndløs