Klima. Domstole verden over indtager en stadig voksende rolle i kampen mod klimaforandringerne. »Dybt, dybt problematisk,« mener dansk professor i miljøret.

Fru Justitia som klimaaktivist