Monstrøst. »Man hensættes i fuldstændig Ekstase, naar man ser disse pragtfulde Dyr fare som Lyn forbi Baaden.« Efter 50 års fravær svømmer den blåfinnede tun atter i dansk farvand.

Havmarens genopstandelse