Hovedtraumer. Danske praktiserende læger møder flere patienter med langvarige hjernerystelser end for ti år siden, viser en rundspørge. Vores hjerner har fået sværere ved at hele, vurderer flere eksperter.

Overbelastede hjerner