Hovedtraumer. Danske praktiserende læger møder flere patienter med langvarige hjernerystelser end for ti år siden, viser en rundspørge. Vores hjerner har fået sværere ved at hele, vurderer flere eksperter.

Overbelastede hjerner
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen