Satellit. Et stort flertal af kinesere bebrejder Vesten for situationen i Ukraine, viser ny meningsmåling.

»Vesten har skylden«

80 procent af kineserne mener, at USA og andre vestlige lande har det primære ansvar for krigen i Ukraine, mens næsten 12 procent synes, det er Ukraines egen skyld, og kun godt otte procent peger den anklagende finger mod Rusland.

Det er en af konklusionerne i en meningsmåling, som netop er blevet offentliggjort af Tsinghua Universitet, en af Kinas mest prestigefyldte uddannelsesinstitutioner.

Omtrent 60 procent ser negativt på USA, mens tre fjerdedele mener, der er en »ret stor« eller »stor« risiko for konflikt mellem Kina og USA. Næsten halvdelen tror dog på en forbedring af forholdet mellem Beijing og Washington i løbet af de næste fem år.

Otte ud af ti siger, at de har et »moderat til godt« kendskab til internationale sikkerhedsspørgsmål. Samtidig angiver størsteparten, at Folkets Dagblad og andre statskontrollerede medier er deres primære kilde til viden om forholdene i udlandet. Under to procent får deres oplysninger fra udenlandske hjemmesider.

Over 2.600 kinesere deltog i undersøgelsen, hvor de skulle udfylde et spørgeskema online, med tilstræbt repræsentativitet i forhold til den generelle kinesiske befolkning på parametre som alder, uddannelse og geografi.

Naturligvis er der en indbygget bias, fordi flere respondenter sikkert har været påvirket af, hvad de tror er det »politisk korrekte« svar. Alligevel er det sandsynligt, at meningsmålingen i det mindste giver en idé om tendensen: Når hovedparten bebrejder Vesten for situationen i Ukraine, mens et lille mindretal giver Rusland ansvaret, forholder det sig sikkert ikke omvendt.