Eksil. I disse russiske ekspansionstider er genintroduktionen af Agota Kristofs flygtningelitteratur indlysende nødvendig.

Hun hed Gisèle