Ophidselse. Porno har den modsatte effekt på mænd og kvinder. Mænd med et højt pornoforbrug har et dårligere sexliv. For kvinder er det omvendt. Det viser et af de største studier i pornografiens effekter, som forskerne bag dog har fyldt med nuancer og forbehold.

Pornoparadokset

<p>Illustration: Gitte Skov</p> Foto: <p>Illustration: Gitte Skov</p> Foto:
Illustration: Gitte Skov

Et utæt vandrør, en veludstyret vvs’er og en letpåklædt værtinde. Lige så forudsigelig rollefordelingen er i en pornofilm, lige så fastlåst er positionerne for og imod fænomenet. Modstanderne og tilhængerne henviser til hver deres konklusioner på baggrund af forskning, hvor man enten finder gavnlige eller skadelige effekter, alt efter øjnene der ser. Det siger sociologen Jacques Berent fra Université de Genève, der er medforfatter til et af de hidtil største studier om emnet med over 100.000 deltagere. Resultaterne blev bragt i tidsskriftet Psychological Medicine i begyndelsen af 2022. Her kan man læse det, forfatteren selv kalder for en »ironisk« konklusion: at porno, der ofte er produceret af mænd og til mænd, faktisk er forbundet med en forbedring af kvinders sexliv.

Samtidig kan man se en sammenhæng mellem en forværring af mænds seksuelle sundhed og et stigende forbrug af sex på film. Mændene oplever besvær med deres rejsning, lavere selvværd i takt med flere timer foran skærmen. Kvinderne oplever derimod en øget lyst, selvtillid og seksuel formåen.

Hvor mændene bruger porno i et forsøg på at forbedre deres seksuelle performance, kan der for kvinderne være tale om, at de i højere grad søger inspiration.

Jacques Berent, sociolog, Université de Genève

»Men,« tilføjer Berent over en videoforbindelse fra Schweiz, »konklusioner om porno bør altid komme med forbehold, og vi skal generelt passe på med at komme med direkte årsager som en forklaring på effekten af forbruget.«

Den schweiziske sociolog forsker i kønsidentitet og seksualitet, og han vil gerne bidrage med flere nuancer om pornoens påvirkninger, siger han.

»Vi hører ofte, at porno enten har en negativ eller positiv effekt på forbrugeren. I virkeligheden er effekten ofte ret beskeden, og det samme gælder resultaterne i vores studie.«

Berent fremhæver proportionerne:

»Effekten af pornoforbrug er knap så ensidig, som vi ofte gør den til. Resultaterne i vores undersøgelse antyder, at porno i højere grad tjener som en kilde til inspiration end en trussel for kvinderne, og for mændenes vedkommende skader det mere, end det gavner.«

Studiet, der på engelsk har fået titlen »Porn use and men’s and women’s sexual performance«, åbner for »en relevant diskussion« af indholdets effekter på både mænd og kvinder. Det mener Gert Martin Hald, lektor i medicinsk psykologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Ud over at være kendt som ekspert i tv-programmet Gift ved første blik har han også knap 20 års erfaring med at forske i pornografiens påvirkning af vores seksualitet og folkesundhed.

»Det er en meget interessant undersøgelse,« siger han om det aktuelle store studie med fransktalende mænd og kvinder, par og singler, hvoraf 21.898 af dem har delt deres erfaringer over en periode på tre år.

»Vi har at gøre med en meget stor kohorte (antal forsøgsdeltagere, red.), og så synes jeg også, at resultaterne er finurlige, fordi forskerne ser på køn og finder to modstridende effekter.«

Dermed er der lagt op til en forskerdebat på baggrund af de seneste resultater om porno. Hvordan kan det gavne kvinder, samtidig med at det skader mænd?

Frygt det ej

De negative effekter har længe været i fokus i forhold til mændenes digitale forbrug. I den store rapport Projekt Sexus fra 2019 om danskernes sexvaner kan man læse, at hver femte mand mener, at han ser mere porno, end han ønsker. For kvinderne gælder det hver 20. Det ser altså ud til, at indholdet kan føre til en afhængighed – noget flere hjerneforskere også har peget på. I 2014 udkom bogen Your Brain on Porn, som beskrev, hvordan sexindholdets indvirkning på hjernen minder om den, som kokain eller hasardspil kan udløse. Bogens forfatter, Gary Wilson, udpegede tilmed sexindholdet som årsag til seksuel dysfunktion og manglende lyst til sin partner.

Men Gert Martin Hald mener ikke, der er belæg for påstande om, at porno partout er skadeligt for alle, der ser det.

»På den generelle forbruger er der ingen mærkbare effekter,« siger han og kommer igen med et forbehold, »men forskningen viser, at porno kan virke som benzin på bålet for dem, der i forvejen er i højrisiko for at blive påvirket negativt – for eksempel i forhold til seksuel aggression. Vi ser dog ikke dokumentation for, at det er pornoen alene og i sig selv, der er den direkte årsag til skadevirkningen.«

Forskning i porno har historisk haft fokus på de negative effekter, siger han. Og det giver en skævvridning af det samlede billede. Allerede i 2008 var han med til at udgive et af de første studier, der spurgte til brugernes egen opfattelse af, hvordan porno påvirkede deres seksualitet og holdninger til sex. Undersøgelsen bestod af 688 danske deltagere, kvinder og mænd i alderen 18-30 år, og resultaterne viste, at de hovedsageligt oplevede pornoen som let til moderat positiv for deres seksualitet, mens de stort set ikke oplevede negative påvirkninger. Alligevel blev fundene fortolket efter forgodtbefindende, mener pornoforskeren.

»Jeg var måske naiv. Jeg tænkte, at hvis jeg bare fremlagde tallene og metoden, så ville konklusionerne give sig selv. Men jeg tog ikke højde for, at forskning i porno bliver brugt på en ideologisk slagmark, hvor alt fra familieværdier til feminisme pludselig spiller en afgørende rolle for, hvordan man udlægger resultaterne.«

De sidste 10 til 15 år er der opstået en ny bølge inden for pornoforskning, siger Hald. Og det nye studie fra Psychological Medicine er et eksempel på den udvikling. I modsætning til tidligere er der nemlig blevet plads til diskussioner med de fornødne forbehold.

Én af de diskussioner angår forklaringen på, hvorfor de mandlige deltagere i undersøgelsen rapporterede om en lavere seksuel »funktionalitet« og »selvkompetence« i takt med en højere frekvens af pornoforbrug. Konkret vurderede deltagerne deres forbrug på en skala fra »aldrig« til »meget ofte« og deres tilfredshed med sexlivet på en skala fra »meget dårlig« til »meget god«.

Artikelforfatteren Jacques Berent forklarer tallene med, at mænd, der ser meget porno, har en lavere selvtillid i forhold til deres egen seksualitet, og at de for eksempel har sværere ved at få en rejsning, fordi de er utilfredse med størrelsen på deres egen penis.

»Vores hypotese er, at porno får mænd til at lægge en høj barre for deres egen seksuelle formåen. Forbruget kan altså være problematisk, fordi de konstant kommer til at måle sig med nogle professionelle skuespillere, som de aldrig rigtig kan nå.«

Men det er Gert Martin Hald ikke helt enig i.

»Hvis mænd, der ser meget porno, oplever en skadelig effekt på deres præstation, kan det lige så vel være, fordi de onanerer meget og derfor har tømt sig. Derfor har de fysiologisk sværere ved at opnå rejsning, når de skal præstere sammen med kæresten. Vi ved heller ikke, om det er pornoen, der gør, at man har det dårligere. Eller om det er, fordi man også oplever andre problemer i sit parforhold, at man ser mere porno.«

Jacques Berent tilslutter sig den forbeholdne tilgang til sin egen undersøgelse. Men han synes stadig, der er grund til at undersøge nogle af fundene nærmere. For eksempel at det også ser ud til, at mændenes forbrug skader deres parforhold. Blandt deltagerne var der i alt 1.002 personer, som angav, at de var i et forhold med hinanden. På den måde kunne forskerne konstatere, at kvindernes seksuelle tilfredshed var lavere, desto højere deres mandlige partners pornoforbrug var.

»Vi har ikke data til at kunne sige, at de skadelige effekter på mænds seksualitet præcis skyldes porno,« siger Berent, »men der ser i hvert fald ud til at være en sammenhæng, som også virker hæmmende for parforholdet.«

Kritisk klimaks

Mænd ser langt mere porno end kvinder. I Projekt Sexus svarede over halvdelen af mændene, at de havde set porno mindst én gang om ugen det seneste år. Hos kvinderne var det kun hver niende. Til gengæld er kvindernes forbrug stigende. Det kan man konstatere i den årlige rapport fra verdens største pornoside, Pornhub.com.

I den nye undersøgelse er deres forbrug – i modsætning til mændenes – forbundet med positive effekter på sexlivet.

Resultaterne – der er små, men signifikante – viser, at et højere forbrug af porno hos kvinderne er koblet til en bedre seksuel sundhed. Kvinder, der ser meget porno, fortæller også, at de har en øget lyst til sex. De har en højere seksuel selvtillid, og deres svar i undersøgelsen viser, at de generelt er mere tilfredse med deres sexliv i forhold til kvinder, der enten afholder sig fra porno eller ser meget lidt.

»Pornoindustrien jubler sikkert over resultaterne. Det ser jo nærmest ud, som om kvinder får en bedre seksualitet af at se porno,« konstaterer Hald fra Københavns Universitet.

»Men det er en meget simpel måde at fremstille det på,« indskyder han. »Vi skal i stedet se tallene i en sammenhæng, hvor porno blot er én ingrediens blandt mange. Lidt ligesom med sund kost eller et voldeligt computerspil. Vi skal passe på med at se på de her fænomener som de eneste faktorer bag en effekt.«

Forskellen i mænd og kvinders forbrugsvaner har i hvert fald en klar indflydelse på, hvad det er for en type indhold, der bliver produceret, siger føromtalte Jacques Berent, der har denne hypotese om, hvorfor kvinder med et højt pornoforbrug har et bedre sexliv:

»Hvor mændene bruger porno i et forsøg på at forbedre deres seksuelle performance, kan der for kvinderne være tale om, at de i højere grad søger inspiration. De øger altså deres selvtillid og tilfredshed med sexlivet, fordi porno giver dem et større kendskab til forskellige seksuelle muligheder, og samtidig får det dem til at gå mere på opdagelse seksuelt.«

Der er godt nok kommet mere såkaldt feministisk porno, hvor kvindens nydelse er mere i fokus, fremhæver han samtidig. Men der er stadig lang vej til ligestilling, og det kan godt have indflydelse på den positive effekt hos kvinderne.

»Der kan godt være tale om, at pornoen lærer kvinderne at tilfredsstille mænd på en stereotyp måde – at de tilpasser deres seksualitet til mændenes præferencer. Og på hvilken bekostning? Bliver de på sigt mere usikre på deres egen krop på grund af den måde, de bliver portrætteret på i porno? Det er et interessant spørgsmål, som vi endnu ikke kender svaret på.«

Gert Martin Hald mener dog, at analysen bag ved spørgsmålet er forkert.

»Jeg synes, vi undervurderer kvinderne, hvis vi siger, at de ikke har en fri nok seksualitet til at kunne afkode et mandsdomineret syn på sex. Selvfølgelig kan de det.«

Til gengæld kan pornoen godt være med til at påvirke den mandlige seksualitet i en bestemt retning. Det mener flere i en anden aktuel debat inden for seksualforskning, hvor man diskuterer det faktum, at mænd får flere orgasmer end kvinder, når de to køn indgår i et heteroseksuelt forhold med hinanden. Uligheden går under navnet »orgasmekløften« eller The Orgasm Gap på engelsk, som Ideer skrev om i nr. 17, d. 29. april. Den bliver ofte begrundet med, at mænd og kvinder har forskellige opfattelser af egen seksualitet; at kvinderne har mindre kendskab til egen krop på grund af færre eksperimentelle erfaringer med onani og porno, samtidig med at mændenes forbrug er med til at gøre deres seksualitet mere målorienteret. Det er konkret konstateret ved, at orgasmen både bliver betragtet som et højdepunkt og et endemål.

Jacques Berent mener godt, der kan være hold i hypotesen. Han peger endda på sit eget studie som et eksempel på, at hans egen maskuline seksualitetsopfattelse påvirker hans tilgang til forskning i sex og porno.

»Når jeg fortalte kvinder, at min forskning handler om at undersøge seksuel performance, kom de ofte med en ret skeptisk reaktion. De mente simpelthen ikke, at sex er noget, man kan performe eller være god til,« fortæller han.

»Måske ser mænd og kvinder virkelig forskelligt på seksualitet, og måske kan vi som mænd lære noget af kvindernes mindre målorienterede tilgang – også i forhold til, hvordan vi bruger porno på en sund måde.«