Humanisme. I Nick Hornbys nye roman udviskes forskelle mellem køn, race, klasse og religion i forsøget på at vende det romantiske ideal på hovedet. Det lykkes – i hvert fald på engelsk.

Ligesom dig