Kringsat. Der, hvor en belejret by ligger, opstår uvægerligt et katastrofelandskab, både et geografisk og et mentalt, og i dette landskabs sortsvedne sprækker vokser poesien frem.

Det værgeløse og det nådesløse