Litteraturhistorier. Karsten Sand Iversen sender os på litterær vandring i mellemkrigstidens Østeuropa. Tre jødiske forfattere er fikspunkter. Ud fra dem tegnes tiden op.

Luftmennesker