Gennembrud. For 150 år siden, den 3. november 1871, holdt Georg Brandes den første af en række litterære forelæsninger, der for altid forandrede den danske debat. Hans ukendte ungdomsdigte kaster lys over projektet.

Ild må der til