Forskerfejden. Et opråb til forsigtighed ved gravides brug af paracetamol kan føre til en revidering af de nuværende anbefalinger.

Panodiler til gravide

På Apotek.dk står smertestillende piller med paracetamol (Panodil, Pamol, Pinex med flere) opført på listen over medicin, som må anvendes under hele graviditeten. Netdoktor.dk skriver, at gravide skal begrænse brug af smertestillende medicin, men anbefaler – om nødvendigt – at bruge piller med paracetamol. Kun Sundhed.dk nævner fosterskadelige påvirkninger, når de skriver, at det kun er anvendelse af paracetamol i korte perioder, der regnes for at være sikkert.

Måske skal nogle af anbefalingerne nu revideres i lyset af det opråb til forsigtighed ved brug af paracetamol under graviditet, der blev udgivet i tidsskriftet Nature Reviews i slutningen af september. Opråbet eller konsensusudtalelsen var forfattet af 13 forskere, heraf fem danskere. Af den supplerende information fremgår det, at 78 andre forskere har skrevet under på artiklen, der samler eksisterende viden om risici forbundet med brug af paracetamol i længere perioder under graviditeten. Det drejer sig om en lang række udviklingsforstyrrelser som autisme, hyperaktivitet, forsinket sprogudvikling, lav IQ, for tidlig pubertet og nedsat fertilitetsevne.

Forskernes anbefaling er, at gravide kvinder tidligt i deres graviditet skal rådes til at undgå paracetamol, medmindre deres læge siger, at det er nødvendigt af andre årsager. David Møbjerg Kristensen fra Rigshospitalets Hovedpinecenter, som har ledet arbejdet bag konsensusudtalelsen, siger:

»Vi ved efterhånden så meget, at vi synes, at kvinder skal informeres bedre, så de har muligheden for at vælge eller fravælge paracetamol på et oplyst grundlag. Især fordi studier indikerer, at en del gravide ikke betragter paracetamol som et rigtigt lægemiddel.«

Andre forskere tager forbehold over for Kristensens konklusion. Professor Stephen Evans fra School of Hygiene & Tropical Medicine påpeger, at det er vigtigt at undgå at gøre gravide kvinder mere bekymrede, end de allerede er.

»Artiklen og konsensusudtalelsen kan bruges til at skabe mere bekymring, og det er næsten helt sikkert unødvendigt,« siger han til det britiske Science Media Centre (SMC). Han understreger, at forfatterne og medunderskriverne har ret i, at uovervejet brug af paracetamol bør undgås, men artiklens budskab må rettes til myndighederne, der bør tjekke deres anbefalinger endnu en gang i lyset af den eksisterende evidens, og ikke direkte til gravide kvinder.

Det vil altid være vigtigt at tage medicin på baggrund af lægens anbefalinger, udtaler professor Andrew Shennan fra King’s College London til SMC. Han tilføjer, at paracetamol er et af de præparater, der er sikkert at bruge inden for de eksisterende anbefalinger. Docent Sarah Stock ved universitetet i Edinburgh er enig. Der er ikke grund til at ændre på den grundlæggende anbefaling vedrørende brug af paracetamol under graviditeten, siger hun til SMC. Konsensusudtalelsen rummer ingen ny information, uddyber hun, men den drager dog den vigtige konklusion, at vi har brug for mere forskning på området. Med den forhåndenværende evidens kan vi nemlig ikke skelne virkningen af de sociale, psykologiske eller sygdomsbetingede omstændigheder, der får gravide til at tage mere paracetamol end anbefalet, fra bivirkninger af selve paracetamolen.

Behovet for mere viden bør dog ikke stå i vejen for en mere direkte risikokommunikation til gravide, mener David Møbjerg Kristensen og hans mange medforfattere og -underskrivere. Her bør vi anlægge et forsigtighedsprincip og ikke kun bruge mere nedtonede evidensbaserede anbefalinger. Forskningen på tværs af mange lande viser en mulig sammenhæng mellem et højt forbrug af paracetamol og skader på det ufødte barn, og det underbygges af dyre- og cellestudier, som viser de samme sammenhænge, siger Kristensen. Han foreslår derfor, at smertestillende håndkøbsmedicin fremover mærkes med skærpede advarsler til gravide.

Det kunne også være en idé at kigge nærmere på sprogbrugen om paracetamol til gravide på diverse sundhedssider på nettet.