Delt. »Vi havde et totalt brud i 1945 ligesom i Vesttyskland, men altså også igen i 1989, det har sat sig spor.« Jana Hensel er Tysklands vigtigste østtyske stemme.

Migranter i eget land