Opbakning. Massivt flertal af vælgerne støtter stadig Mette Frederiksen og hendes politiske kurs, viser »præsidentundersøgelse«.

Røde tider

Det kunne se ud, som om regeringen og statsminister Mette Frederiksen er på vej ind i et svært efterår. Det radikale støtteparti meddelte forleden, at man har indgået en alliance med De Konservative om at kræve reformer, der øger arbejdsudbuddet, Enhedslisten truer med at vælte regeringen, hvis ikke resultatet af den såkaldte ydelseskommission fører til et løft for fattige børnefamilier. Yderligere udtaler samme Enhedsliste, at man ikke vil svare for følgerne, hvis regeringen eksempelvis foreslår at skære i dagpengene til nyuddannede ledige, hvilket formodentlig vil ske allerede i kommende uge.

Udenrigsministeren og forsvarsministeren er under pres efter tilbagetrækningen fra Afghanistan, og flere meningsmålinger viser sivende opbakning til den røde blok, om end den stadig har notabelt flertal.

Det håb, der hermed er tændt i den borgerlige opposition, skal dog efter alt at dømme iblandes en betydelig mængde tålmod, for danskerne bakker stadig massivt op om statsministeren og hendes kurs.

Analysevirksomheden Moos-Bjerre har sammen med Norstat Danmark undersøgt statsministerens opbakning efter samme principper, som man i USA måler præsidenters popularitet med – en såkaldt »approval rating«. Resultatet er sjovere læsning for røde end for blå.

Af de 1.019 danskere, der er blevet spurgt, mener 66 procent, at Mette Frederiksen klarer jobbet som statsminister godt, mens kun 29 procent mener, at hun klarer det dårligt.

Det er selvsagt først og fremmest regeringsblokkens vælgere, der er positive. Blandt Socialdemokratiets, SFs, Radikales og Enhedslistens vælgere mener 91 procent, at statsministeren klarer sig godt, mens kun seks procent mener, hun klarer sig dårligt.

Blandt de blå vælgere er opbakningen mere beskeden, men måske alligevel mere påfaldende. 53 procent mener, hun klarer jobbet dårligt, mens 44 procent mener, hun klarer det godt. Det er altså tæt på halvdelen af de vælgere, der skal gøre enten Jakob Ellemann-Jensen eller Søren Pape Poulsen til statsminister, der synes, at den nuværende socialdemokratiske af slagsen klarer sig godt.

De svageste punkter

Det er imidlertid ikke ensbetydende med opbakning til regeringens politiske linje, at man synes, at statsministeren klarer sig godt. Men også når det kommer til det indholdsmæssige, er der markant opslutning. Er du alt i alt for eller imod den retning, som statsminister Mette Frederiksen fører Danmark i? lyder et af spørgsmålene i undersøgelsen, og her svarer 54 procent, at de er for retningen, mens 34 procent er imod.

Igen er det naturligvis først og fremmest de røde vælgere, der bakker op. 87 procent af dem angiver, at de støtter Mette Frederiksens linje, selvom i hvert fald to af partierne – Enhedslisten og Radikale – fra hver sin position har været stærkt kritiske over for selvsamme linje.

Blandt vælgerne i blå blok er 64 procent imod den retning, som Mette Frederiksen fører Danmark i, mens et påfaldende stort mindretal på 30 procent af de borgerlige vælgere angiver at støtte Mette Frederiksens retning.

Det er ifølge undersøgelsen først og fremmest vælgere, som er optaget af velfærdspolitik og klima, der bakker op om regeringen og statsministeren. 62 procent af de vælgere, der siger, at socialpolitikken afgør, hvor de sætter kryds, støtter regeringen. Opbakningen er 74 procent, når det gælder vælgere, der prioriterer sundhedspolitik højest.

Tilsvarende opbakning er der blandt vælgere, der vil lade klima- og energipolitik afgøre deres stemmeafgivning. Her er opbakningen til regeringens linje på 63 procent.

Hvis man leder efter regeringens svage punkter, er der to muligheder, nemlig udlændingepolitik og økonomisk politik. Begge er klassiske problemområder for Socialdemokratiet, og det er også her, opbakningen er svagest, selvom den langtfra er katastrofal for statsministeren.

En af de store manøvrer for Mette Frederiksen har været at vende sit partis image i udlændingepolitikken. Det ser ud til at have haft en vis succes, men det er, som nævnt, stadig et af regeringens svagere punkter. En relativt stor gruppe vælgere angiver, at udlændingepolitikken afgør deres stemmeafgivning, og de er stort set delt midtover i spørgsmålet om opbakning til regeringens linje. 48 procent støtter Mette Frederiksens retning, mens 44 procent angiver at være imod.

Nogenlunde samme opdeling er der, når det gælder vælgere, der prioriterer økonomisk politik. Det er faktisk det eneste af de undersøgte politikområder, hvor flere angiver at være imod end for regeringens retning – nemlig 49 procent imod, mens 43 procent angiver at være for retningen.