Opinion. Præster og biskopper spænder Gud for deres eget angiveligt humane menneskesyn.

Politikere i præstekjoler
        
Skribenternes avis

Anna Raaby Ravn

Christian Bennike

Leny Malacinski

Christoffer Zieler