I udbrud! Atomgåsen forblevet et symbol på det, litteraturen kan, når den er allerbedst: At føje sætninger sammen, således at læserne et øjeblik fanges ude af sproglig balance og dermed tvinges til at tænke, høre og se på nye måder.

Atomgås