Kammertone. Hvor mange danskere befinder sig i et ekkokammer? Én procent på venstrefløjen og én procent på højrefløjen. Frygten for filterbobler og ekkokamre er overdrevet, lyder det fra medieforskningen.

Bristede bobler