Fedme. De praktiserende lægers videnskabelige selskab protesterer over planer i Sundhedsstyrelsen om at sætte tykke på offentlige vægttabsprogrammer. De livstilsrettede indsatser virker ikke.

Få kilo at hente