Fortroligt. To af Marianne Stidsens kritikere har brudt Det Danske Akademis livsvarige tavshedspligt.

Lækket

Jagten er gået ind på den eller dem, der lækkede en intern mailkorrespondance fra Det Danske Akademi, hvor fire medlemmer er trådt ud i protest mod et andet medlem, Marianne Stidsen, og hendes ageren i den offentlige debat om MeToo, køns- og identitetspolitik. Lækket betød, at vi i denne avis i sidste uge kunne afsløre både medlemmernes interne debat om Marianne Stidsen og et forløb, hvor kritikerne uden held forsøgte at presse hende til at træde ud. Hvorefter flere af dem valgte selv at gå.

Det Danske Akademi undersøger fortsat sagen, oplyste sekretæren Søren Ulrik Thomsen, i weekenden, og tilføjede, at hvis det er et medlem, der har lækket korrespondancen, vil vedkommende blive ekskluderet fra akademiet.

Medlemmerne, der består af fremtrædende forfattere og litterater, er per definition valgt ind, fordi de har ordet i deres magt. Men netop når det gælder akademiets interne diskussioner, er ædelmetallernes rækkefølge vendt om, så tale er sølv og tavshed guld.

»Det fremgår af vedtægterne, at der er tavshedspligt, og bestemmelsen gælder i sin natur ikke blot aktive medlemmer, men også passive og udmeldte,« siger akademiets advokat, Jesper Rothe.

Passivt medlemskab betyder, at man stadig har møderet, men ikke stemmeret, for eksempel når akademiet skal finde modtagerne af landets fineste litterære priser. Det var denne model, Suzanne Brøgger og Ida Jessen valgte, mens Jens Smærup Sørensen og Astrid Saalbach meldte sig helt ud.

OGSÅ i medierne spekuleres der om kilden til lækket, som i givet fald står til eksklusion. Flere er som Informations litteraturredaktør, Peter Nielsen, »ikke et sekund i tvivl« om, at det må være Marianne Stidsen, selv om lækket til pressen principielt kan stamme fra enhver af akademiets 18 medlemmer eller fra en udenforstående, som en af dem måtte have sendt korrespondancen til.

Paradoksalt nok bragte netop Information umiddelbart efter Weekendavisens afsløring interviews med de fire udtrådte, og mindst to af dem, Brøgger og Jessen, udtalte sig her om, hvad der er foregået på akademiets interne møder. De brød altså tavshedspligten, der også gælder for passive medlemmer.

Således udtalte Suzanne Brøgger:

»I en del år har Det Danske Akademi været hjemsted for ideologiske, politiske dagsordner, der har forgiftet atmosfæren og gjort akademimøderne betændte (...) Et forsøg på at bringe den inkriminerende situation i akademiet til ophør har desværre vist sig at være forgæves. Nogle går ligefrem ind for denne orden; andre samtykker stiltiende.«

Ifølge Ida Jessens udtalelser begyndte polemikken i Det Danske Akademi for et par år siden, hvor Marianne Stidsen i pressen begyndte at tage den forhenværende permanente sekretær i Det Svenske Akademi, Horace Engdahl, i forsvar. Hun fortæller også, at der for nogle måneder siden var en episode i akademiet, hvor hun og Stidsen var uenige om, hvilke tekster der skulle læses til et arrangement, hvor medlemmerne skulle læse højt af verdenslitteraturen:

»Jeg fik i stadig stigende grad en fornemmelse af, at diskussionerne ved bordet ikke var Det Danske Akademis diskussioner, men at spørgsmålet om litterær kvalitet blev undertvunget en polarisering af #MeToo-debatten med skurke og helte, og at det var diskussioner, som egentlig hørte hjemme i Det Svenske Akademi, i den svenske offentlighed, på Forfatterskolen, på universitetet, og at det, der drev det, var et privat korstog. Tit har der været gevaldige slagsmål ved bordet – hvor har vi kunnet slås – og det har været givende og sjovt, og det har jeg nydt. Men det her har ikke handlet om litteratur, der har været en understrøm af noget helt andet under diskussionerne,« sagde Ida Jessen.

Betyder de to passive medlemmers brud på den vedtægtsbestemte tavshedspligt så, at de nu står til at blive helt ekskluderet? Det vil sekretæren, Søren Ulrik Thomsen, ikke svare på.

»Jeg kan ikke kommentere konkrete forhold, men når akademiet mødes igen, må medlemmerne drøfte, hvordan vi kommer videre,« siger han.

Weekendavisen har bedt Suzanne Brøgger og Ida Jessen om en kommentar, men ingen af dem er vendt tilbage.

 

Læs også Martin Krasniks leder: »Det Stidsen mener«

Læs også om Kunstakademiet, hvor det identitetspolitiske politi holder skarpt øje med alle, og professorer må gå af: »Kunstigt akademi«

Læs også sidste uges afsløring af, hvordan Metoo og identitetspolitik truer med at sprænge Det Danske Akademi: »Uskønne ånder«

Hør også En time med Weekendavisen om krigen i Akademiet.