Jurnalister billede

Jens Olaf Pepke Pedersen

Jens Olaf Pepke Pedersen (f. 1958) skriver om naturvidenskab, især om klima, geofysik og rummet. Han er cand.scient, ph.d. i fysik og seniorforsker på Institut for Rumforskning- og teknologi på DTU, hvor han forsker i klimaændringer og arbejder med anvendelse af satellitdata især i Arktis. Han har tidligere arbejdet på Aarhus og Københavns Universiteter, det europæiske forskningscenter CERN i Geneve samt på flere amerikanske universiteter. Han er redaktør af fysik- og astronomitidsskriftet Kvant og har modtaget Det naturvidenskabelige Fakultets formidlingspris på Københavns Universitet. I 2017 vandt han prisen for årets danske forskningsresultat efter en afstemning på videnskab.dk.
COP27. Topmødet i Egypten mundede ud i en aftale om oprettelsen af en klimafond. Indbetalingen hænger Vesten på. Kina, Saudi-Arabien, Brasilien, Indonesien, Indien, Qatar og andre rige Golfstater er ikke forpligtede til at betale. De har tværtimod ret til at modtage penge fra fonden.

Vesten mod resten