24 spørgsmål classic. Miljøtoksikolog Nina Cedergreen forsker i faren ved kemiske stoffer.

Mere viden, færre følelser i omgangen med kemikalier

Glem angsten for pesticider i fødevarer og tænk over, hvad din mobiltelefon tørrer af på dig. Miljøtoksikolog Nina Cedergreen peger på samfundets irrationelle omgang med kemikalier.

Når lovgivningen er for stram, går vi glip af nye og bedre stoffer, og når grænseværdier ikke bestemmes af stoffers giftighed men af politik, kommer vi til at bekymre os om det helt forkerte.

Programmet blev sendt første gang den 28. februar 2020.

24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.