Erosion. Kristina Stoltz skriver sig på afstand af sit eget talent i ny roman om kvindeliv, klima og corona.

Krigen for salamandrene