24 spørgsmål til professoren. Bakterier kan ikke tænke, men de kan handle i flok, og nogle mikrober er udspekulerede og kan samarbejde på tværs af arter. Bakteriolog Lone Gram er på besøg hos Lone Frank.

Bakteriernes hemmelige liv

Bakterier tænker ikke, men de kan både handle i flok og slå enhver kemiker af banen, når det handler om at sammensætte interessante molekyler.

Bakteriolog Lone Gram arbejder med at opklare, hvordan bakterierne selv bruger antibiotika, og fortæller om udspekulerede mikrober, der samarbejder på tværs af arter og danner komplekse samfund.

24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.