Embede. Historien har tilsløret kvinders magt som lensmænd; de var langtfra usynlige i deres samtid.

De glemte lenskvinder